ENZEDRA Bílá místa rolnické historie: Místní užitkové a okrasné rostliny jako cesta ke zvyšování druhové rozmanitosti regionu

Po stopách Bílých míst - Putovní (virtuálně) výstava projektu

Putovní výstava

Na začátku projektu

Vstup zde

Putovní výstava

Práce na projektu běžely od počátku ve více liniích

Vstup zde

Putovní výstava

Nahlížení do minulosti - staré knihy a kroniky

Vstup zde

Putovní výstava

Nahlížení do minulosti - z paměti seniorů

Vstup zde

Putovní výstava

Abychom věděli víc

Vstup zde

Putovní výstava

Zahrada

Vstup zde

Putovní výstava

Jako zahrada, bylo zpracováno i pole.

Vstup zde

Putovní výstava

Programy pro veřejnost

Vstup zde

Putovní výstava

Programy pro děti

Vstup zde

Putovní výstava

Programy pro děti

Vstup zde

Putovní výstava

Dovednosti starých hospodyněk

Vstup zde

Putovní výstava

Něco nalezeno, něco vypěstováno

Vstup zde

Putovní výstava

Z historie i současnosti našeho kraje

Vstup zde

Putovní výstava

Projekt se blíží ke konci

Vstup zde

© 2022 - Ing. Vladimír Zvala