ENZEDRA Bílá místa rolnické historie: Místní užitkové a okrasné rostliny jako cesta ke zvyšování druhové rozmanitosti regionu

Na poli

Program setí a výsadby brambor byl časově zařazen na Zelený čtvrtek s přihlédnutím k předpokládané účasti zejména laické veřejnosti z důvodu školního volna. Celý den byl připraven pro všechny věkové kategorie.
Ukázky použití malého pluhu „řádkovače“ – do pluhu se zapřahal kůň nebo jej táhli zpravidla dva dospělí muži. Tažení pluhu bylo uzpůsobeno pro dva dospělé nebo čtyři děti + 1 osobu za pluhem.
Ukázky práce s oborávačkou – zařízením na mechanickou likvidaci plevele. Přestože velikost (výška madel) nástroje odpovídala spíš dospělému, větší zájem o ni měly děti.
Výsadba brambor – návštěvníci byli seznámeni se zajímavými odrůdami brambor dříve pěstovanými v Krušnohoří a s pěstiteli brambor na německé straně. Bylo vysvětleno, jak a proč je možné brambory vysazovat nejen celé, ale i jejich části, pokud obsahují klíčku umožňující zakořenění. Návštěvníci si vyzkoušeli vykopání brázdy, vysazení brambor ve správných vzdálenostech a kopání tzv. hrůbků. Osazená část pokusného pole byla označena cedulkou s názvem plodiny.
Výsev obilí na široko – pro výsev byl vybrán jarní ječmen, který návštěvníci rozhazovali ze široké secí zástěry. Před výsevem byl předveden správný pohyb, kterým se zrní rozhodí do plochy zkypřeného pole, držení zástěry a správná hustota výsevu. Osetá plocha byla označena cedulkou s názvem plodiny.
Měření pole sáhovkou – sáhovka vyrobena jako replika nástroje podle historické kresby. Pro měrnou délku byl použit český sáh, tj. 1, 7928 m.

Za projekt se zúčastnili: Ing. Roman Honzík, vědecký pracovník VÚRV (LP projektu), Dr. Hana Zvalová, skanzen Stará Ves (PP1 projektu) a Dagmar Šamonilová, zahradnice Zoopark Chomutov (PP1 projektu).


Od brzkého jara probíhalo na poli vláčení v deseti až čtrnáctidenních intervalech. Podařilo prakticky zamezit rozrůstání plevelů (ojedinělé trsy zejména lebedy nebo smetanky byly vytrhány ručně). Na jednu třetinu pole, určenou k osetí a výsadbě, bylo rozhozeno přírodní hnojivo.
Do cípu pole, kde by se špatně pracovalo s technikou, byl vysazen strom sezajímavou historií – dřín obecný.
V německém přehledu ovocných dřevin obce Strážky z 18. st. byla nalezena informace o Türnickel nebo Tirnickel. Český ekvivalent nebyl znám z dostupné literatury, od pamětníků a odborníků. Dřevina byla identifikována až v únoru 2019 po veřejné výzvě adresované německé straně jako Tirnickel neboli Kornelkirsche, což je Dřín obecný - Cornus mas. Název je uveden v díle Vollständiges Handbuch der Obstbaumzucht od Johanna Leibizera z roku 1798, kde je na str. 131 uvedeno Kornelkirschen (Tirnickel).
Dřín obecný dorůstá až 7 metrů. Červené plody sladkokyselé chuti jsou jedlé a využitelné na výrobu kompotů, marmelád, sirupů i pálenky. Používají se také v lidovém léčitelství.
Během léta byly na připravené ploše budoucího pole hlavně likvidovány plevele, s čímž pomáhaly i dětské skupiny navštěvující skanzen Stará Ves.
Bohužel díky dlouhému a suchému období až v listopadu nastaly ty správné podmínky pro hlubokou orbu pokusného pole. Byly odstraněny poslední zbytky plevelů a náletů. Během několika hodin byla provedena hluboká orba. Další úpravy čekají pole na jaře a pak budou moci být zasety první plodiny.


© 2024 - Ing. Vladimír Zvala